Migrän

Många klienter söker healing för migrän. Jag betraktar migrän som stora mängder statisk elektricitet i nacke eller bakhuvudet. I många fall blockerar energin syncentret som börjar flimra. Energibehandling av migrän kan ske efter en noggrann genomgång av energikroppen. Man letar främst efter blockeringar som ger dysfunktionell elektrisk ledningsförmåga i nacke/bakhuvud. Dessa kan sitta på olika ställen i kroppen.

Share