Healing

 

Healing handlar om att hjälpa kroppen att självläka på dess egna villkor. Det kan handla om fysiska, mentala eller känslomässiga problem som behöver kraft för att kunna läka. Utan kraft blir kroppen dysfunktionell, eftersom allt vi är drivs av energi. Därför kan du tänka att en bra healer är som en bra elektriker.

Livet är dynamiskt och slitaget finns hela tiden där.  Vi utsätter oss för stora påfrestningar på alla plan. Att underhålla igång sina energisystem är avgörande för både hälsa och arbetsförmåga. Jag får ofta email från klienter som beskriver hur bra teknikerna passat för dem och vilken skillnad det gjort.

Healing (energitekniker) är intressant eftersom det tar fasta på det som driver oss. Precis som allt levande måste det till kraft för att driva våra system. Energitekniker skiljer sig från medicin i så måtto att healing inte handlar om kroppen i första hand. I stället fokuserar man på de energifält som omger varje cell, organ eller kroppsdel. Att köra energitekniker parallellt med medicinsk terapi är för mig en självklarhet eftersom dessa två terapier kompletterar varandra på ett kraftfullt sätt. Inte minst vid mycket allvarliga sjukdomstillstånd kan kombinationen ge bra resultat.

Rent logiskt är energitekniker förstahandsvalet när det gäller energilöshet av olika slag. Energi betyder just arbetsförmåga, men exakt vilken del som saknar god arbetsförmåga varierar med individen. Efter 20 år med kliniskt arbete har jag lärt mig mycket bra och exakta diagnostekniker som i de flesta fall ger möjlighet till rätt terapival. I energisammanhang ger detta såklart stora fördelar för klienten. Inom healing talar man inte heller om kliniskt säkerställda terapier eftersom varje individ kör sina energier på sitt unika sätt. Därför blir all terapi skräddarsydd för varje klient.

Healing är friskvård. Det ska inte betraktas som sjukvård eller som alternativ till medicinsk vård. Med detta sagt finns det fortfarande en ocean av möjligheter med en väl fungerande energikropp. Inte minst vad gäller immunförsvaret.

Energitekniker kan användas i många olika situationer. Eftersom ökad energi ger ökad arbetsförmåga kan det handla om allt från kroppen till knoppen. Vi har energifält kring våra fysiska, mentala, känslomässiga och spirituella domäner och vars kraft och flöden betyder mycket för helhetshälsan.

Är du en högpresterare är det extra viktigt att du regelbundet kollar upp din energikropp så att den inte slits ner i onödan. Jag kallar en sådan session för en 1000-milaservice eftersom man precis som ett fordon måste underhålla sina system då och då. Mitt råd är att du bokar en tid hos mig samtidigt som du bokar en service för bilen.

Ring eller maila för mer information!
[easy_contact_forms fid=3]

Share

Lämna ett svar

Energi och Balans för alla livssituationer!