Healing som komplementär insats vid cancer

Cancer: Healing ska ses som en friskvårdande insats med stark avstressande effekt såväl fysiskt, mentalt, emotionellt som existentiellt. Är du diagnosticerad med denna sjukdom är du välkommen att höra av dig för helande stresshantering. Många som kommit till mig har känt ett starkt stöd vid sidan om den medicinska sjukvårdsinsatsen. OBS Cancer faller under Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

 

Share