Om…

Om Lars Hain

  • Född: 1955
  • Utbildningar: Civilekonom, Dybdeterapeut, Coach, Handledare, Mindfulnessinstruktör, HeartMath Provider, Healing div utbildningar, TPC
  • Extensiva studier i mystik, spiritualism och asiatisk filosofi
  • Arbetar helst med spirituell coaching och healing
  • Expert på stresshantering utan piller
  • Arbetar i Malmö och Stockholm
  • Arbetar enskilt och i grupp
  • Studerar fysiologiska samband mellan meditation och hjärnans frekvenser

Ända sedan jag var liten har jag haft en djup insikt om spirituella samband. Först var det svårt att förstå alla signaler inom och utom mig som hela tiden gjorde sig påminda, men efterhand accepterade jag att ”this is who I am”. För mig är utmaningen att hela tiden vara den jag är. Det är endast på detta sätt som jag hela tiden kan utvecklas som människa.

Mitt motto ”Stop Thinking” är en uppmaning till mig själv att inte låta egot ta så mycket plats utan att fokusera på helheten av det jag är och uppfattar. Det har inte varit enkelt men mycket belönande när saker väl börjar fungera som tänkt.

Jag försöker hela tiden att utvecklas med min tid. Kopplingen mellan det spirituella och det vetenskapliga blir alltmer tydlig och det är viktigt att studera de senaste rönen inom ämnen som kvantfysik, neurofrekvenser, hjärtrytmsvariabilitet och stresshantering för att kunna erbjuda mina klienter det som de verkligen behöver och som dessutom är fysiologiskt validerat (så långt som möjligt).

Jag är inte någon läkare, utan ser mig själv mer som en erfaren och kompetent elektriker inom området livsenergier.

Share

Lämna ett svar

Energi och Balans för alla livssituationer!