Introduktionskurs i Healing

hainshealingskola_logga

Introduktionskurs i Healing

Healing handlar om att hjälpa kropp & själ att självläka på dess egna villkor. Healing tar fasta på arbete med energikroppen. Vi drivs av energier på alla plan och healing påverkar oss både fysiskt, mentalt, känslomässigt och spirituellt.

Introduktionskurs i Healing introducerar deltagaren i en struktur som möjliggör arbete med healing. Den är obligatorisk för att delta i Healingskolans övriga kurser.

Tillfälle 1 – Introduktion till healing och healingprocessen
Kort om healing: Bakgrund och historik. Vad är healing? Vad är en healer? Gränsdragningar. Vem kan bli healer? Centrala begrepp.
Healingprocessen: Förberedelse, samtal, diagnostik, healingarbete och avslut.
Förberedelser: Meditation. Vertikalitet. Att tänka på inför klientarbete.

Tillfälle 2 – Det helande samtalet och kontraktet
Samtalet och dess betydelse för kontraktet med klienten. Avgränsningar och förtroendeskapande dialog. Vad kan klienten förvänta sig? Kontraktets innebörd för måluppfyllelse. Intention kontra vilja.

Tillfälle 3 – Diagnostik
Arbetsgång i diagnostiken. Inkänningstekniker. Olika sätt att identifiera obalanser eller dysfunktioner i energikroppen. Genomgång av större energicentra i kroppen och dess funktioner. Att känna av auran.

Tillfälle 4 – Energiarbete och avslut av sessionen
Att använda händerna och händernas energier. Intentionens betydelse för lyckat healingarbete. Att vara i flödet. Healingarbete på kroppen och i auran. Hur du avslutar sessionen samt återkoppling till klienten.

Tillfälle 5 – En hel healingsession
Vi bygger ett sessionsscenario med hjälp av det vi lärt oss vid de 4 tidigare tillfällena. Utvärdering och diplom.

Ytterligare detaljer…
Alla kurstillfällena innebär såväl teoretiskt som praktiskt arbete. Ledig klädsel
Tid – 15 kurstimmar fördelade på 5 tillfällen – 18:30 – 21:30. Kom i god tid!
Tillfällen – Se under Kurser eller i Kalendrar
Pris – se aktuell kurs
Förkunskaper – Inga förkunskaper. Kursen är religiöst obunden. Vid diagnosticerad psykisk eller fysisk ohälsa, var god kontakta kursledaren innan anmälan.
Anmälan – Sker via hemsidan, email, telefon eller via formuläret på sidan. Begränsat antal platser. Efter bekräftad plats är anmälan bindande.
Återbetalning – vid avbokning senast 1 vecka före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Återträffar – Deltagarna kommer efter avslutad kurs erbjudas möjlighet till återträff där healingteknikerna övas och eventuella frågor kan besvaras, dessa träffar ligger separat och ingår ej i kursavgiften. Mer info om detta från kursledaren.

Energi och Balans för alla livssituationer!