Stresshantering

spirituellÄr du stressad? Läs det här!

Kunskapen om stress är väldokumenterad. Dess effekter har stor negativ påverkan på vårt välbefinnande och prestationsförmåga. Det är skadligt att befinna sig i stress under längre tider, eftersom de stresshormon som utvecklas har en nedbrytande effekt på kroppen. Stress är dessutom av varierande typ och har varierande effekter på oss. Det som stressar oss kallas stressor. Vissa stressorer kan ge hög puls medan andra kan ger låg puls men alltid med negativa känslor. All stress påverkar hjärtat. När man har för många samtidiga stressorer påverkas hjärtat på ett skadligt sätt.

Många av mina klienter är högpresterare med ett akut behov av att slappna av. Men de vet inte hur man gör! Kroppen reagerar på stress oavsett om denna är fysisk, mental eller känslomässig! Det autonoma nervsystemet har två huvudfunktioner; det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. För en högpresterare handlar nästan allt om att befinna sig i den sympatiska delen; det handlar om att prestera! Kroppen befinner sig då i konstant alarmberedskap.

En sådan person har all nytta i världen att lära sig tekniker för att hamna i den parasympatiska delen av hjärnan. De tekniker som står till buds räknades upp i texten här ovan. (utöver medicinering, som du kan uppsöka en läkare för att få utskrivet)

Mina verktyg för att reducera stress representerar det bästa inom självhjälp. Att bryta stress är ett stort personligt åtagande och kräver alltid att man lägger om sin livsstil och vanor. En stressad person har låg eller obefintlig uppfattning om sitt agerande, därför måste kompetensen att observera sig själv ökas genom träning. Välj mellan:

  • Meditation
  • Mindfulness
  • HeartMath
  • Coaching och Supervision (handledning) i din kontinuerliga stresshanteringskompetens

Ring eller maila för mer information
[easy_contact_forms fid=3]

Share

Lämna ett svar

Energi och Balans för alla livssituationer!