Spirituell Coaching

benches

Utveckla ditt spirituella ID!

Förbättra kommunikationen mellan kropp & själ

Den energi som förbinder kroppen med själen har en form. De flesta kulturer kallar den för anden (spirit). Det intressanta med anden är att den förmedlar oceaner av kunskap och processer mellan kropp och själ. Dessutom är den bärare av livsenergier. Den kommunicerar också med andras andar och medger därför oändliga möjligheter till personlig utveckling och djupare sammanhang. Utan ande inget liv.

En ytterst liten del av dessa processer kan du uppfatta genom ditt dagsmedvetande. Majoriteten av processerna som förmedlas genom anden, kommer du aldrig att medvetandegöra om du inte gör något åt det. Men de finns där likaväl.

Medvetandet tolkas av din hjärna genom olika kanaler. Signalerna går genom olika filter i ditt ego och tolkas utifrån allt det som definierar dig. Empiriskt, intuitivt, mentalt eller känslomässigt. Medvetandet kan också låta dig uppmärksamma företeelser som ligger bortom ditt dagsmedvetande.

Själen, som är din högsta och mest metafysiska kropp har ett helt annat livsspann än den fysiska. Den utvecklas genom ett stort antal liv. Det som förbinder själen med kroppen är de energier som har formen av din ande. Själen har, precis som du, en stor utvecklingspotential. Den borde intressera dig i högsta grad, eftersom själens utvecklingsstadium påverkar det liv du lever nu såväl som de kommande. Eftersom anden förmedlar information mellan kropp och själ, blir din personliga utveckling beroende av din förståelse av anden.  Det arbetet kommer garanterat att ge ditt liv ny mening.

Synkroniseringen mellan kropp och själ kan bara göras via anden. Genom att arbeta konsekvent med att utvidga ditt medvetande förstår du mer av de processer anden förmedlar. När du gör det, får du nya valmöjligheter, andra perspektiv och bättre hälsa.

Coaching i ditt spirituella ID arbetar med din hösta intelligens. Programmet innehåller komponenter som samtal, energidiagnoser, meditation, stresshantering, healing samt förslag på aktiviteter som stärker dina svagare länkar i din spirituella kedja. Du får verktyg och kan gå fortsättningskurser inom balanseringstekniker, telepati och healing.

Frågor du kan ställa dig: har jag energi till det jag vill uppnå? Tänker jag negativa tankar eller känner oro och smärta? Vilka delar av mig har lägre energi? Var finns glädjen och inspirationen i mitt liv?

Genom att mer förstå ditt spirituella ID kan du bättre integrera kropp och själ. Då kan du exempelvis nå följande mål:

 • Öka energinivån totalt eller partiellt
 • Expandera den nuvarande medvetandenivån
 • Jobba med blockeringar
 • Utveckla sinnena
 • Förbättra immunförsvaret
 • Öka sannolikheten att bli gravid
 • Förbättra dina externa relationer
 • Förbättra yrkeskarriären
 • Känna mer glädje i livet
 • Känna mer kärlek i livet
 • Få tillbaks initiativet

Spirituell coaching ger dig möjlighet till detta och mycket annat.

Kontakta Lars Hain:
0708 16 68 74
lars@mikropausen.se
Eller använd kontaktformuläret nederst på sidan.

Pris företag och organisation:
6 sessioner á 90 minuter 11 250 kronor. varav moms 2 250 kronor.
Privatpersoner 20% rabatt:
6 sessioner á 90 minuter 9 000 kronor, varav moms 1 800 kronor
[easy_contact_forms fid=3]

Share

Lämna ett svar

Energi och Balans för alla livssituationer!