Healinghelg augusti 2014

Hains Healingskola presenterar:

Healinghelg med Lars Hain 23 – 24 augusti 2014
Grundkurs i HEALING – Hököpinge Kyrkby

 Helgprogram:

12 timmar fördelade på 2 dagar helgen den 23 – 24 augusti 2014
Tid: kl 08:30 – 17:00
Kursen riktar sig till alla med intresse för healing oavsett kön eller ålder
Förkunskaper: inga
Klädsel: vardagskläder
Språk: Svenska
Religion: Inga krav på spirituell tillhörighet
Pris: 2500 kronor inklusive moms. Priset inkluderar 2 luncher samt 4 förfriskningstillfällen

Kursens syfte, mål och innehåll:

Denna unika kurs avser att introducera deltagaren i en struktur som möjliggör arbete med healing. Den kommer också att vara en förutsättning för att gå på mer avancerade kurser senare i Lars Hains regi.
Kursens mål är att öppna upp deltagaren för energi-dimensionen samt att ge deltagaren verktyg och struktur för att arbeta effektivt med healing på en icke-professionell nivå. Du kommer att lära dig hur du skapar förutsättningar, diagnosticerar samt optimerar energiflödena i dig själv eller andra.
Kursen innehåller moment av teori och praktik. Deltagarna övar på varandra.
Anmälan: Använd bokningskänken nedan eller maila snarast till: lars@mikropausen.se
Anmälan ska innehålla ditt namn, adress, telefonnummer och e-mailadress. Anmälan är bindande och platserna är begränsade. Du får en mailbekräftelse på om du har fått plats. Om du fått plats får du också en faktura som betalas omgående. Beloppet återbetalas normalt inte men undantag kan göras i vissa fall mot uppvisande av exempelvis läkarintyg.
Övrigt: Under kursen bjuds det på vegetarisk mat. Meddela mig om du är intolerant eller allergisk mot någon form av mat.
Om du är sjuk – kontakta mig för rådfrågan.
Adress:
Arrievägen 16, 235 92 Vellinge (Hököpinge Kyrkby)
Vägbeskrivning: Finner du på www.larshain.se eller www.mikropausen.se
Att ta sig hit: Enklast med bil. Det går också bussar till Hököpinge, Snickerivägen (150 från Centralen eller 300 från Hyllie). Hållplatsen ligger ca 3 km från Mikropausen Stresscenter. Hämtning kan arrangeras.
Ta tillfället att lära dig mer om vad energiarbete kan göra med hälsa & välbefinnande!
Mycket välkommen! Lars Hain

Innehåll:
Lördagen den 23 augusti
08:30                  Samling/inskrivning med kaffe/te
09:00                  Meditation och sättande av mindset
09:15                  Bakgrund och förutsättningar
Vad är en healer? Var går gränserna/ vilket ansvar tar jag på mig? Vem kan bli healer? Vad måste jag tänka på vid klientarbete? Hur förbereder jag mig? Hur försätter jag mig i ett gynnsamt tillstånd? Arbetsgång i processen: samtal, diagnostik och energipåverkande åtgärder
11:00                  Kaffe/te samt förfriskningar
11:15                  Förberedelsearbete inför mötet med klienten. Introduktion av Hara Line – Själens Linje. Meditation. Intention att underkasta sig den högsta viljan. Bjuda in guider och hjälpare.
12:30                  Lunch
13:30                  Klientmötet: Samtalet och dess betydelse för kontraktet med klienten. Vad           kan klienten förvänta sig? Kontraktets betydelse för måluppfyllelse. Avgränsningar och              förtroendeskapande dialog. Diagnostik: Inkänningstekniker. 3:e ögat. Olika                 energisystem som kan användas för en holistisk diagnos.
15:15                  Kaffe/te
15:30                  Vi genomför ett healingpass med hjälp av Hara Line
17:00 ca             Avslutning på dagen 

Söndagen den 24 augusti
08:30                  Samling
09:00                  Repetition. Balanseringstekniker. Att använda händerna/ händernas energier. Arbete på kroppen. Arbete i auran
10:30                  Kaffe/te
10:45                  Avslutandet av en session. Förslutning av energikroppen. Återkoppling med klienten.
12:30:                 Lunch
14:30                  Vi genomför en healingsession med hjälp av det vi lärt oss under helgen
16:30                  Frågor & Svar
17:00 ca             Avslutning på helgen

Share

Lämna ett svar

Energi och Balans för alla livssituationer!