Introduktionskurs mars Sthlm

hainshealingskola_logga

Introduktionskurs i Healing
Stockholm – mars 2015

Healing handlar om att hjälpa kroppen att självläka på dess egna villkor. Healing tar fasta på arbete med energikroppen. Vi drivs av energier på alla plan och healing påverkar oss både fysiskt, mentalt, känslomässigt och spirituellt.

Introduktionskurs i Healing introducerar deltagaren i en struktur som möjliggör arbete med healing. Den är obligatorisk för att delta i Healingskolans övriga kurser.

Tillfälle 1 – Introduktion till healing och healingprocessen 

Kort om healing: Bakgrund och historik. Vad är healing? Vad är en healer? Gränsdragningar. Vem kan bli healer? Centrala begrepp.
Healingprocessen: Förberedelse, samtal, diagnostik, healingarbete och avslut.
Förberedelser: Meditation. Vertikalitet. Att tänka på inför klientarbete.

Tillfälle 2 – Det helande samtalet och kontraktet
Samtalet och dess betydelse för kontraktet med klienten. Avgränsningar och förtroendeskapande dialog. Vad kan klienten förvänta sig? Kontraktets innebörd för måluppfyllelse. Intention kontra vilja.

Tillfälle 3 – Diagnostik
Arbetsgång i diagnostiken. Inkänningstekniker. Olika sätt att identifiera obalanser eller dysfunktioner i energikroppen. Genomgång av större energicentra i kroppen och dess funktioner. Att känna av auran.

Tillfälle 4 – Energiarbete och avslut av sessionen
Att använda händerna och händernas energier. Intentionens betydelse för lyckat healingarbete. Att vara i flödet. Healingarbete på kroppen och i auran. Hur du avslutar sessionen samt återkoppling till klienten.

Tillfälle 5 – En hel healingsession
Vi bygger ett sessionsscenario med hjälp av det vi lärt oss vid de 4 tidigare tillfällena. Utvärdering och diplom.

Ytterligare detaljer…

Alla kurstillfällena innebär såväl teoretiskt som praktiskt arbete. Ledig klädsel

Tid – 15 timmar fördelade på 5 tillfällen – 18:30 – 21:30. Kom i god tid!

Tillfällen – varannan onsdag den 11/3, 25/3, 8/4, 22/4 samt den 6/5

Förkunskaper – Inga förkunskaper. Kursen är religiöst obunden. Vid diagnosticerad psykisk eller fysisk ohälsa, var god kontakta kursledaren innan anmälan.

Anmälan – Sker via mail eller telefon, begränsat antal platser. Efter bekräftad plats är anmälan bindande.
Återträffar – Deltagarna kommer efter avslutad kurs erbjudas möjlighet till återträff där healingteknikerna övas och eventuella frågor kan besvaras, dessa träffar ligger separat och ingår ej i kursavgiften. Mer info om detta från kursledaren.

[easy_contact_forms fid=3]

Share

Energi och Balans för alla livssituationer!