Healing 1 – HKP – 14/9 2017

hainshealingskola_logga

En god healingkompetens skapas dels genom förståelse för de tekniker som redan finns samt ett medvetandegörande av den egna spirituella utvecklingen.

Healing 1 är en vidareutveckling av Introduktionskurs i Healing. Eleven fördjupar sina kunskaper i healingprocessen samt lär sig nya tekniker. Vi tränar också på att vara i flödet vilket är en förutsättning för att kunna vara en kanal för helandets krafter.

Tillfälle 1 – Uppfriskning av introduktionskursen. Förberedelser inför klientmötet och att inleda det telepatiska samtalet
Genomgång av legala aspekter och vad du kan utlova med healingen. En anatomisk översikt. Inkännande samtalstekniker. Fördjupning av sinnena. Kontraktet. Telepati. Manifestationstekniker.
Tillfälle 2 – Integration av telepatiska tekniker. Helande stresshantering
Definition och utveckling av dina egna spirituella förmågor. Hur du uppfattar klientens kommunikation på ett metafysiskt plan och hur du överför det till en diagnos. Metod för att lindra stress via healing.
Tillfälle 3 – Händernas magi
Tekniker för att använda händerna som healingredskap. Avpersonifiering. Kanalisering. Att låta hjälpare arbeta via dig. Detta tillfälle innebär mycket praktiskt arbete. Eget klientarbete påbörjas.
Tillfälle 4 – Healingtekniker
Tekniker för att hantera vanliga fenomen i energikroppen. Rensning, balansering och optimering av energikroppen eller delar av den. Att öka, minska eller återställa signaler i energikroppen. Healingarbete på kroppen och i auran.
Tillfälle 5 – En hel healingsession
Alla gör ett helt healingpass. Återkoppling till egna klientarbeten. Kursen avslutas. Diplom efter uppvisande av 5 klienttimmar.

Ytterligare detaljer…

Alla kurstillfällen innebär såväl teoretiskt som praktiskt arbete.
Förkunskaper – Healing1 förutsätter att deltagaren gått Introduktionskurs i Healing. Om du har en diagnosticerad psykisk eller fysisk ohälsa, var god kontakta kursledaren innan anmälan.
Tid – 15 timmar fördelade på 5 tillfällen
Tillfällen – torsdagen den 14/9, 21/9, 28/9, 5/10 samt 12/10
Pris – 3 900 kronor inklusive moms (780 kronor). Inkluderar 1 timmes enskild handledning
Anmälan – via formuläret på sidan, till lars@mikropausen eller telefon 0708 166874
Avbokning – Anmälan är bindande. Om avbokning sker senast 7 dagar före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.
Eget arbete – För att få värdefull praktisk erfarenhet ingår att deltagaren utöver kurstillfällena genomför 5 healingsessioner på egen hand för att erhålla diplom för kursen.
Enskild handledning – 1 timmes enskild handledning ingår i kursavgiften. 

[easy_contact_forms fid=2]

Share

Energi och Balans för alla livssituationer!