Healing av negativa mönster

Utstrålning

Vad är ett negativt mönster? Ett negativt mönster hindrar dig att tänka eller känna på ett konstruktivt och klart sätt. Ofta är det emotionellt styrt. Vi återfinner dem varje dag i vårt sätt att agera gentemot oss själva och andra.  Många mönster är reaktiva, de upprepar sig gång efter annan.
Andra mönster visar sig som en blixt från en klar himmel givet en viss situation. Gemensamt för dessa mönster är, att de arbetar på  undermedvetna nivåer och därför inte hittas så lätt. Frågeställningar typ ”varför gjorde jag så igen?”  eller”varför drabbar detta mig gång på gång?” är vanliga i dessa sammanhang.

Ett negativt mönster slår till både i privatliv och arbete. Därför är det extra viktig för dig som är intresserad av healing att förstå mekanismerna bakom negativa mönster. Din klient kommer att tacka dig då du tar bort blockeringen och återskapar auran till ursprungligt skick.

Negativa mönster återfinns i tankefältet och inledningsvis inte i kroppen. Utgångspunkten är arbete i auran. Då ett negativt mönster ofta är mycket komplext, kan man räkna med att mönstret förr eller senare påverkar den fysiska kroppen på ett negativt sätt.

Ett negativt mönster gör dig svag. Healing av det negativa mönstret tar fasta på aurans relativa styrka och utgår från svagheterna i utstrålningen. När energin återställs i auran, har också ett helande inträffat.

Kursen Healing av negativa mönster hanterar såväl mentala som emotionella blockeringar.

15 timmar
Teoretiskt och praktiskt arbete
Du ska vara beredd att arbeta med dina egna utmaningar
Kursen är på hög spirituell nivå
Förkunskaper är att du genomgått Introduktionskurs i Healing

Kontakta Lars Hain för mer information

Share

Energi och Balans för alla livssituationer!